Endoskopia

  • Treść strony ...
  • klinikacentrumbydgoszczdecor.png

    Endoskopia jest to ogólna nazwa zabiegów, które polegają na wprowadzeniu do wnętrza ciała zwierzęcia urządzenia zwanego endoskopem.

    Umożliwia ono wprowadzenie do jam organizmu elementów optycznych oraz oświetlenia, dzięki którym możliwe są naoczne i bardzo dokładne oględziny narządów. Obraz jest niezwykle wierny. Badanie endoskopowe pozwala lekarzowi na pobranie próbek, niezbędnych do dokładnej diagnostyki choroby. W naszej Klinice wykonujemy badania endoskopowe układu pokarmowego. Badanie to pozwala nam celnie wskazać miejsce uszkodzonych tkanek i narządów oraz stany zapalne.

    Dzięki endoskopowi możliwe jest usuwanie ciał obcych z przełyku i żołądka oraz tamowanie wewnętrznych krwawień. Dodatkowo sprzęt ten wspomaga diagnostykę chorób gardła, przełyku, żołądka, jelit, tchawicy oraz oskrzeli.