Chirurgia / ortopedia

 • Treść strony ...

 • klinikacentrumbydgoszczdecor.png

  W naszej Klinice dysponujemy salą operacyjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt pozwalający na przeprowadzenie zabiegów w pełnym zakresie chirurgii miękkiej oraz ortopedii.


  Posiadamy aparat do znieczulania wziewnego, który zapewnia bezpieczeństwo podczas zabiegu Państwa pupili. Przy tym typie znieczulenia pacjentowi nie grozi niedotlenienie. W odróżnieniu od narkozy tradycyjnej, która może utrzymywać się jeszcze przez pewien czas po zakończeniu operacji, narkozę wziewną można zakończyć od razu po wykonaniu zabiegu. Dzięki takiemu znieczuleniu nasi pacjenci szybciej się wybudzają, lepiej znoszą operację a ich narządy wewnętrzne są mniej obciążone lekami.
  Wykonujemy również zabiegi artroskopowe, które polegają na obejrzeniu wnętrza stawu poprzez wprowadzenie do niego małej kamery, która umożliwia poruszanie się wewnątrz stawu i dokładną ocenę zdrowia poszczególnych jego elementów. Co daje taki zabieg ? Uzyskujemy wszystkie potrzebne nam informacje (artroskopia diagnostyczna), bez wykonywania poważnego zabiegu chirurgicznego, jakim jest otwarcie stawu i pozwala nam to na podjęcie prawidłowej decyzji co do dalszego postępowania (artroskopia terapeutyczna)
  Dzięki tej metodzie uraz zdrowych tkanek jest minimalny, a gojenie następuje znacznie szybciej niż w operacjach przeprowadzonych metodami tradycyjnymi.

  Wszyscy nasi pacjenci w trakcie zabiegów mają podawane płyny dożylnie, zapobiega to spadkowi ciśnienia i minimalizuje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

  Oprócz tego w trakcie zabiegu nad stanem pacjenta czuwa lekarz – anestezjolog, w towarzystwie nowoczesnego monitoringu anestetycznego i kardiologicznego.


  Ortopedia weterynaryjna:
  Wczesna diagnostyka rozwojowych schorzeń układu kostnego: dysplazja stawu biodrowego,
  dysplazja stawu łokciowego, osteochondroza.

  Wpisy do rodowodu: dysplazja stawów biodrowych i stawów łokciowych

   Stabilizacje złamań kości długich, miednicy, czaszki, kręgosłupa
  Leczenie operacyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego: TPLO, microTPLO, CCWO,

  TTA, TTA-Rapid, stabilizacja zewnątrztorebkowa
   Chirurgia kręgosłupa: dyskopatie (przepukliny typu Hansen I i Hansen II), złamania kręgosłupa

   Chirurgia stawów biodrowych: symfizjodeza, plastyka DAR, potrójna osteotomia miednicy(TPO), resekcja głowy i szyi kości udowej (FHNO), Toggle-Pin (zwichnięcie stawu biodrowego)

   Operacyjne leczenie zwichnięcia rzepki

   Endoskopia artroskopowa: diagnostyka i leczenie rozwojowych chorób stawów.

   Iniekcje dostawowe i okołostawowe: Kwas hialuronowy, syntetyczna wiskoproteza Noltrex,
  OrthokineVet IRAP, osocze bogatopłytkowe (PRP)
  Sala operacyjna wyposażona jest w profesjonalny Unit do anestezji wziewnej zawierający respirator.
  Możemy bezpiecznie przeprowadzić znieczulenie pacjentów różnych ras - od miniaturowych do
  olbrzymich. U każdego znieczulonego pacjenta monitorujemy parametry życiowe: zapis aktywności
  elektrycznej serca, saturację, kapnografię, częstotliwość oddechu, wysycenie krwi gazami
  anestetycznymi, temperaturę ciała oraz ciśnienie tętnicze krwi. Nad każdym podopiecznym czuwa
  wykwalifikowany personel dbający o bezpieczeństwo Twojego pupila.

  TK
  W klinice uruchomiona została pracownia tomografii komputerowej wyposażona w
  szesnastorzędowy aparat firmy GE. Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyczną, w której
  przy pomocy promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała
  pacjenta. Znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce neurologicznej, ortopedycznej,
  onkologicznej, badaniach klatki piersiowej, narządów wewnętrznych oraz w wielu innych
  schorzeniach.
  Badanie TK wykonywane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem w klinice lub ze
  skierowaniem od lekarza prowadzącego. Badanie jest umawiane telefonicznie na dany dzień i
  godzinę.
  Jak przygotować pacjenta do znieczulenia?
  Pacjent przed planowanym znieczuleniem musi być co najmniej 8h bez jedzenia oraz 2h bez wody.
  Zalecane jest wykonanie podstawowych badań krwi – morfologia i biochemia. U pacjentów starszych
  i chorujących na choroby serca zalecana jest wcześniejsza konsultacja kardiologiczna kwalifikująca
  pacjenta do znieczulenia ogólnego.
  W przypadku badania tomografem komputerowym ze środkiem kontrastowym konieczne jest
  zbadanie parametrów nerkowych – mocznik i kreatynina.
  W klinice zależy nam na komforcie zarówno pacjenta jak i jego opiekuna, dlatego wstępna
  premedykacja (uspokojenie pacjenta) i proces wybudzenia po znieczuleniu przebiega zazwyczaj w
  obecności właściciela zwierzęcia co minimalizuje stres podopiecznego.
  Szymon Żyła

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W Klinice zajmuje się diagnostyką i chirurgią ortopedyczną. Zapisy na wizyty i zabiegi umawiane telefonicznie przez rejestrację.