Kardiologia

  • Treść strony ...
  • klinikacentrumbydgoszczdecor.png

    Chorobami serca mogą być obarczone zarówno starsze zwierzęta jak osobniki młode.

    Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego mogą mieć wiele przyczyn zarówno wrodzonych jak i nabytych. W trosce o serca Państwa pupili wykonujemy w naszej Klinice badania EKG RTG i ECHO serca. Badania te wykonywane są przez lekarzy specjalizujących się w kardiologii weterynaryjnej. To wszystko pozwala nam na wczesne wykrycie choroby serca i szybkie podjęcie odpowiedniej terapii, co ma wpływ na długość i jakość życia Państwa pupili.

    Leczenie chorób serca związanych z wiekiem zazwyczaj opiera się na podawaniu leków. Podobnie jak u ludzi nie jesteśmy w stanie wyleczyć zmian, które powstały w sercu z biegiem lat ale możemy je przyhamować i zapewnić zwierzętom odpowiedni komfort życia. Ze względu na swoją specyfikę choroby te wymagają podawania leków do końca życia i ciągłego monitoringu takiego pacjenta. W naszej klinice możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie przez cały okres trwania tej choroby i profesjonalną opiekę.