Tomografia Komputerowa

  • Treść strony ...
  • klinikacentrumbydgoszczdecor.png

    W klinice uruchomiona została pracownia tomografii komputerowej wyposażona w szesnastorzędowy aparat firmy GE.

    Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyczną, w której przy pomocy promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce neurologicznej, ortopedycznej, onkologicznej, badaniach klatki piersiowej, narządów wewnętrznych oraz w wielu innych schorzeniach.

    Badanie TK wykonywane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem w klinice lub ze skierowaniem od lekarza prowadzącego. Badanie jest umawiane telefonicznie na dany dzień i godzinę.